Garantier

Garantier

Duscholux står for kvalitet. Derfor tilbyr vi omfattende garantiytelser på 2 år for dusjvegger, steamdusjer og boblebad samt 5 år for dusj- og badekar. Ved rettmessige krav for material- eller funksjonsfeil i henhold til våre salgs- og leveringsbetingelser sørger vi for utbedring av skaden, erstatning av den reduserte verdien eller levering av kostnadsfri erstatning. Erstatningskrav for direkte eller indirekte skader er utelukket, utgifter for montering eller demontering overtas ikke. Garantien begynner med leveringen fra fagforhandleren (leveringsdato i følgeseddelen). Garantivarigheten forblir uendret ved garantiytelser. Garantien for det opprinnelige produktet hhv. eventuelt utskiftede deler opphører når garantitiden utløper. Garantipliktene til din VVS-forhandler forblir uberørt av dette. Det består prinsipielt ingen garantikrav for skader på våre produkter som skyldes feilaktig behandling og montering, manglende overholdelse av monterings- og pleieanvisningen, ytre påvirkning (transport) eller gjennom inngrep, som ikke er blitt utført av en godkjent VVS-bedrift.