GARANTIE

GARANTIE

Duscholux staat voor kwaliteit. Daarom geven wij een omvangrijke garantie van 2 jaar op douchewanden en whirlpools alsook 5 jaar op douche- en badkuipen. Bij gegronde klachten over materiaal of werkingsdefecten overeenkomstig onze verkoops- en leveringsvoorwaarden  herstellen wij de schade, vergoeden wij het commerciële waardeverlies of leveren wij een kosteloze vervanging. Vervangingsclaims voor directe en indirecte schade zijn uitgesloten, montageof demontagekosten worden niet aanvaard. De garantieaanspraak vangt aan bij de levering door de dealer (leveringstermijn op de leveringsbon). De garantieduur blijft door een garantieprestatie ongewijzigd. De garantie voor het oorspronkelijke product resp. eventueel vervangen onderdelen vervalt bij het aflopen van de garantieperiode. De aansprakelijkheidsverplichtingen van uw sanitairdealer blijven hiervan ongewijzigd. Ontstaat aan onze producten schade door onvakkundige behandeling en montage, niet naleven van de montage- en onderhoudshandleiding, externe inwerking (transport) of door ingrepen, die niet door een erkende werking van het sanitaire handwerk gebeurden, bestaat in principe geen garantieaanspraak.

 

SLIJTDELEN

Wij gebruiken voor onze producten uitsluitend hoogwaardige materialen. Verschillende onderdelen, zoals kunststof afdichtprofielen, waterafstotende lijsten enz., zijn echter onderhevig aan een verouderingsproces en dienen, al naargelang de gebruiksfrequentie en het onderhoud, vervangen te worden. Slijtageonderhevige herstellingen vallen niet onder de garantie.

Slijtdelen