Vorige

Zich veilig voelen. Met de producten van DUSCHOLUX.

Twee dingen maken actief deel uit van het ontwikkelingsproces bij douchewanden:

1. Het gedrag van de douchewand ingeval van een botsing met een persoon
2. Het gedrag van het glas ingeval van glasbreuk

Veilige bevestiging volgens DIN EN 14428.

Zodra de productontwikkeling een nieuwe douchewand ontwikkelt, geldt de DIN EN 14428 als richtlijn voor de ontwikkeling. De DIN EN 14428 definieert hierbij de kwalitatieve en veiligheidsrelevante productvereisten. Hier gaan wij in het bijzonder in op het gedeelte «5.6 Stabiliteit», die het gedrag van de douchewand nader omschrijft bij botsing met een persoon.

Het glas wordt altijd vooraf uitgebreid getest.  Dit om te verzekeren dat de douchewand, wanneer de gebruiker er tegen botst, niet omver valt. Om de situatie te simuleren , onderwerpen we elke productontwikkeling aan een zogenaamde slingerbewegingstest.

Deze slingerbeweging wordt uitgevoerd onder realistische omstandigheden. Daarbij slaagt een 50 kilogram zware pendel in een vastgelegd proces tegen de douchewand. De hierbij optredende krachten die daarbij inwerken op het gekleefde of ingelijste glas geven weer of het product standhoudt onder deze belasting.

Na deze procedure onderzoeken we de verkleving of de inlijsting op eventuele scheuren en materiaalwijzigingen. Zijn er geen klachten dan geldt de test als geslaagd en is het product veilig.

De kracht waarmee de slingerbeweging gesimuleerd wordt, stemt overeen met een meer realistische voorstelling van volgend scenario:

Wanneer de bekende acteur Ralf Moeller (Gladiator / 142 kg) zijn evenwicht verliest bij het wassen van de voeten en daardoor tegen de douchewand valt, dan weerstaat deze zonder kleerscheuren aan de inwerkende krachten.

Genormeerde slingerbeweging: Energie van 135 Joule

Energie = ½ × Massa × (V Snelheid in m/s)2
135 Joule = ½ × 142 kg × (1.38 m/s)2

Glas als hoogwaardig en transparant materiaal.

ESG (enkelvoudig veiligheidsglas)

Het idee achter enkelvoudig veiligheidsglas, dat in 1927 voor het eerst aan het wereldpubliek werd gepresenteerd, is nog steeds even ingenieus als bijna 100 jaar geleden. Omdat glas in zijn natuurlijke vorm als het breekt gevaarlijk puntige scherven vormt, wordt het glasoppervlak tijdens het productieproces met koude lucht “afgeschrikt”. Het temperatuurverschil dat daarbij tussen de buitenlaag en de kern ontstaat blijft als inwendige spanning in het glas aanwezig. Deze nieuwe krachten, die voorspanning genoemd worden, verbeteren de materiaaleigenschappen merkbaar. Zo vergroot bijvoorbeeld de buig-, slag- en stootvastheid van het glas, terwijl ook het breukbeeld positief verandert. Wanneer de glasschijf breekt, ontsnapt de voorspanning in milliseconden en worden er duizenden kleine fragmenten gevormd. In tegenstelling tot grote, scherpe glasscherven zijn deze ongevaarlijk voor mensen en maken ze duidelijk waarom ESG voor douchewanden gebruikt wordt.

 

VSG (gelaagd veiligheidsglas)

In 1950 vond de combinatie van twee ESG-schijven en een scheurbestendige, taaie elastische folie zijn weg naar de automobielindustrie. De voordelen van voorgespannen glasschijven waren bekend, alleen het probleem van de duizenden kleine brokstukjes moest nog opgelost worden. In elk geval voor voorruiten werd het meer en meer een noodzaak een nieuwe glasoplossing te vinden, die bij een grote krachtinwerking weliswaar in onschadelijke stukken uiteenvalt, maar tegelijk in staat is om ontstane krachten op te vangen. Een sandwichcombinatie bestaande uit twee ESG-schijven en een folie die ertussen werd gekleefd, was de oplossing. De twee ESG-schijven springen zoals gewenst in veel stukjes uiteen, maar worden bij elkaar gehouden door de ertussen gekleefde folie. Hierdoor ontstaat het algemeen bekende spinnenweb. Sedert kort gebruiken wij dit gelaagd veiligheidsglas ook bij onze Air Colours Walk-in-oplossingen, die dankzij de erin verwerkte en gekleurde folies in vier verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.