Privacybeleid

Privacybeleid van N.V. DUSCHOLUX BELGIUM S.A. betreffende het gebruik van de Duscholux portals
Bescherming van uw privacy en uw gegevens heeft bij Duscholux hoge prioriteit. Daarom is voor ons de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens alle bedrijfsprocessen van groot belang.

In ons privacybeleid geven wij aan welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website opslaan en hoe die informatie wordt gebruikt.
Onze website en onze marketing e-mails kunnen links bevatten naar aanbiedingen van derden. Duscholux heeft geen invloed op- en is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze aanbieders omgaan met de informatie die via deze websites wordt verzameld. Als u hier vragen over heeft stelt u zich dan s.v.p. in verbinding met deze aanbieders.

Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens op de hieronder beschreven wijze en voor het hieronder genoemde doel.

1. Verzamelen en opslaan van klantgegevens

Bij uw bezoek aan het Duscholux Portal kunnen de volgende klantgegevens worden opgeslagen:

 • Klantgegevens die nodig zijn voor het gebruik van de Duscholux internet toegang

 • Klantgegevens die nodig zijn voor het gebruik van het Duscholux Portal (bijv. door de klant opgeroepen pagina´s, reacties op aanbiedingen van Duscholux of derden die op de website worden getoond)

 • Niet persoonlijke gegevens voor het gebruik van het Duscholux Portal zoals IP-adressen

 • Persoonlijke gegevens die worden ingevuld bij bijvoorbeeld documentatieaanvragen of aanvragen voor de servicedienst

 • Reacties van klanten op aanbiedingen per e-mail, brief of telefoon of via de webshop

Bijzondere aandacht geldt het gebruik van contactgegevens, in het bijzonder e-mailadressen van de klant alsmede de inhoud van door de klant gezonden berichten:
E-mailadressen: Duscholux geeft zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant geen e-mailadressen door aan derden.

Inhoud van via de website gezonden berichten: Duscholux zal de inhoud van berichten niet voor andere doeleinden gebruiken noch doorgeven aan derden. Dit geldt niet wanneer er een gegrond vermoeden bestaat van een onwettig gebruik van de Duscholux Internet Service. Wordt een zodanig misbruik gemeld door een betroffen persoon of door een beheerder of vastgesteld door een rechtsgeldig oordeel dan kan Duscholux deze gegevens beschikbaar stellen voor een eventuele rechtsvervolging.

2. Toepassen en doorgeven van persoonlijke gegevens

Duscholux verwerkt klantgegevens voor het uitvoeren van haar diensten. Duscholux klanten stemmen ermee in dat Duscholux hun gegevens uitsluitend binnen de Duscholux groep gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

 • Voor het nakomen van overeengekomen verplichtingen en daarmee het waarborgen van een hoge kwaliteit van dienstverlening

 • Voor het onderhouden van de relaties met onze klanten

 • Voor de veiligheid van het bedrijf en de infrastructuur van Duscholux

 • Voor het opstellen van facturen

 • Voor een klantgerichte vormgeving en ontwikkeling van het Duscholux Portal

 • Voor maatwerk aanbiedingen van Duscholux en haar partners aan klanten (zogenaamde direct marketing)


Duscholux zal gegevens alleen aan overheidsinstellingen doorgeven als ze daartoe wettelijk wordt verplicht. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle klantgegevens

3. Zakelijke betrekkingen met derden

Voor een optimale afwikkeling van de bedrijfsprocessen is het noodzakelijk dat bepaalde klantgegevens van Duscholux door derden worden bewerkt. Duscholux gebruikt voor de analyse van het gebruik van het Duscholux Portal Webanalysediensten van derden en werkt voor de eigen marketingactiviteiten samen met een marketingbureau. Klantgegevens zoals verzameld via cookies, serienummers en ook IP-adressen kunnen door deze partners worden ingezien en gebruikt en opgeslagen overeenkomstig hun opdracht.

Duscholux stelt zeker dat deze partijen de gegevens op dezelfde wijze beschermen als dat Duscholux dat zelf doet. Duscholux verplicht deze partijen de gegevens slechts zo te verwerken als door Duscholux in opdracht gegeven en geeft slechts die gegevens aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

4. Links naar websites van derden

De website van Duscholux kan links bevatten naar websites van andere aanbieders. Bij de keuze hiervan let Duscholux terdege op de kwaliteit. Duscholux heeft echter geen invloed op- of verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze aanbieders omgaan met de informatie die via deze websites wordt verzameld.

5. Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling

Duscholux wisselt alleen gegevens uit met buitenlandse vestigingen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. Bijvoorbeeld voor serviceaanvragen of documentatieaanvragen vanuit het buitenland. Ook in die gevallen zal Duscholux garanties eisen en maatregelen treffen zodat de wet op de privacybescherming wordt nageleefd.

6. Cookies

Om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen van de klant maakt Duscholux in voorkomende gevallen gebruik van zgn. Cookies. Dit zijn kleine bestandjes die geplaatst worden in de computer van de gebruiker.

Hierdoor is Duscholux in staat de gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen. Hierdoor hoeft een bekende bezoeker bijvoorbeeld niet nogmaals zijn gegevens te verstrekken of bij ieder bezoek opnieuw aan te melden. Duscholux gebruikt uitdrukkelijk geen cookies om informatie te verzamelen (spyware) of om reclameboodschappen te sturen (adware)

Bezoekers kunnen afzien van de voordelen van cookies. Ze kunnen hun browser zo instellen dat deze waarschuwt alvorens een cookie toe te laten of om cookies geheel te weren. Reeds geplaatste cookies kunnen door de gebruiker worden verwijderd. In dat geval kan van bepaalde diensten op de website geen gebruik worden gemaakt.

7. Informatievrijheid

Op uw verzoek kan Duscholux u informeren over de informatie die over u is opgeslagen (bijvoorbeeld naam en adresgegevens)

8. Veiligheid

Om uw gegevens afdoende te beschermen tegen misbruik door derden hebben wij uitgebreide technische en bedrijfsmatige maatregelen getroffen. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en aan de actuele techniek aangepast

9. Toestemming van klanten en wijzigingen in het privacybeleid

Als gebruiker van het Duscholux Portal stemt de klant ermee in dat de gegevens op de bovenbeschreven wijze door Duscholux worden behandeld en opgeslagen en voor de vermelde doelen worden gebruikt. Duscholux behoudt zich het recht voor deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Op ieder moment gelden de actuele in het portal vermelde bepalingen. Geïnteresseerde bezoekers worden daarom uitgenodigd regelmatig het Duscholux privacybeleid opnieuw te bekijken. Met een voortgezet gebruik van het Duscholux Portal stemmen gebruikers in met de dan geldende privacymaatregelen.