Personvernbestemmelsene til Duscholux AG for bruken av Duscholux-portalen

Personvern og datasikkerhet har en høy prioritet for Duscholux. Derfor er det også svært viktig for oss å yte beskyttelse av personrelaterte data i alle forretningsprosessene.

Denne personvernerklæringen redegjør hvilke informasjoner vi registrerer når du besøker vår nettside og hvordan denne informasjonen brukes.

Vår nettside og våre e-poster med markedsføring kan inneholde lenker til tilbud fra tredjeparts leverandører. Duscholux har ingen innvirkning på hvordan tilbyderne til nettsidene som det er lenket til håndterer informasjonene som vises på disse sidene. Ved spørsmål vedrørende dette ta direkte kontakt med disse tredjepartene. Vi er ikke ansvarlige for overholdelsen av personvernbestemmelsene eller innholdet til disse nettsidene.

Ved bruk av dette nettstedet gir du ditt samtykke til at de registrerte dataene bearbeides på den i det følgende beskrevne måten og til det angitte formål.

1. Innsamling og lagring av kundedata

 • Ved besøk på Duscholux-portalen kan følgende kundedata registreres

 • Kundedata, som genereres ved bruken av Duscholux-internettilgangen

 • Kundedata, som genereres ved bruken av Duscholux-portalen (f.eks. sidene som kunden har åpnet på Duscholux-portalen, kundens reaksjoner på tilbud fra Duscholux og/eller tredjepart, som vises på Duscholux-portalen osv).

 • Ikke-personlig informasjon, som genereres på grunnlag av tekniske forløp ved bruken av Duscholux-portalen samt internett-protokoll-adresser hhv. IP-adresser.

 • Persondata og videre data, som kundene angir ved deltagelsen i konkurranser, spørreundersøkelser og liknende på Duscholux-portalen.

 • Kundenes reaksjoner på tilbud fra Duscholux via e-post, brev, telefon eller i Duscholux-butikken.

Det gjøres spesielt oppmerksom på bruken av tilgjengelighetsdata, spesielt kundenes e-postadresse(r) samt innholdet i e-poster som kunden har sendt og mottatt:

E-postadresser: Duscholux overleverer ingen e-postadresser til tredjeparter uten kundens uttrykkelige samtykke til dette. Dersom kunder likevel mottar uønsket reklame (såkalt spam) fra tredjeparter på Duscholux-adresser (f.eks. @bluewin.ch), må deres adresse ha tilkommet den gjeldende avsenderen på annen måte.

Innhold i meldinger som kunden har sendt eller mottatt via internett: E-poster osv. blir av Duscholux hverken evaluert eller videresendt til uvedkomne tredjeparter. Dette gjelder likevel ikke, når det består begrunnede indikasjoner på en rettsstridig bruk av en Duscholux-internettjeneste. Hvis slikt misbruk anmeldes av berørte eller av en myndighet eller slikt misbruk er fastlagt gjennom en rettskraftig dom, kan Duscholux gi kundedataene til den for misbruk mistenkte kunden videre til de berørte hhv. deres representant.

2. Bruk og utlevering av personrelaterte opplysninger

Duscholux bearbeider kundedata for utførelsen av deres tjenester. Duscholux-kunder godkjenner at Duscholux i tillegg kan bearbeide deres data til de følgende formål innen Duscholux-konsernet.

 • for oppfyllelsen av kontraktsmessige forpliktelser og sikring av en høy kvalitet på utførelsen av deres tjenester,

 • for oppfølgning og utvikling av kundeforholdene,

 • for sikkerheten til bedriften og infrastrukturen til Duscholux,

 • for fakturering,

 • for en behovstilpasset utforming og utvikling av Duscholux-portalen,

 • for skreddersydde tilbud til kundene fra Duscholux og/eller fra utvalgte partnerforetak (såkalt 1: 1 markedsføring).


Duscholux utleverer opplysninger til statlige instanser kun når dette er pålagt ved lov. Våre medarbeidere er forpliktet til å bevare taushet.

3. Forretningavtaler med tredjeparter

For optimal håndtering av forretningsprosessene er det nødvendig at visse kundedata fra Duscholux behandles av tredjeparter. Til analysering av bruken av Duscholux portalen benytter Duscholux nettanalysetjenester fra tredjeparter* eller samarbeider innenfor rammen av egne markedsaktiviteter med et direkte markedsføringsselskap. Derved kan kundedata sees av disse partnerselskapene og behandles i henhold til bestillingen. Informasjonen som genereres gjennom nettanalysetjenesten f.eks via cookies eller serienummer om bruken av dette nettstedet (inkludert IP-adressen) kan overføre til servere i tredjeland og lagres der.

Duscholux sikrer at ansvarlige tredjeparter er forpliktet til personvernet på samme måte som Duscholux. Duscholux forplikter tredjeparter til kun å behandle dataene på samme måte som Duscholux selv har lov til og gir kun opplysninger som er nødvendige for ordrebehandlingen videre til tredjeparter for bearbeidelse.

4. Lenker til tredjeparter

Duscholux sin nettside kan inneholde lenker til tilbud fra tredjepartsleverandører. Ved utvalg av disse leverandørene er Duscholux oppmerksom på høy kvalitet. Duscholux har ingen innvirkning på hvordan disse leverandørene omgår med kundedataene som samles på deres egne nettsider. Duscholux er derfor ikke ansvarlig for overholdelsen av personvernforskriftene gjennom leverandørene som er integrerte i Duscholux-portalen.

5. Utlevering av data på tvers av landegrensene

Duscholux vil bare utlevere data til utlandet dersom dette er nødvendig for utførelsen av tjenestene. Duscholux fastlegger dermed overholdelsen av loven om datavern, samt sikringen av datasikkerheten kontraktsmessig (garantier) med hver mottaker av data.

Duscholux treffer hensiktsmessige tiltak for å sikre at tredjeparter tar hensyn til garantiene og personvernlovgivningen.

6. Cookies

For å kunne tilpasse tilbudene best mulig på kundenes behov, benytter Duscholux i bestemte tilfeller såkalte cookies. En cookie er en liten fil som sendes fra nettserveren til nettleseren til kundene og lagres på datamaskinen til kundene.

Gjennom bruken av cookies er Duscholux i stand til å gjenkjenne datamaskinene til kundene ved neste besøk av Duscholux portalen og kan dermed, f. eks. sikre at kunden ikke gjentatt må oppgi opplysninger som allerede er gitt eller ikke trenger å registrere seg på nytt for en Duscholux nettjeneste ved hvert besøk. Duscholux bruker uttrykkelig ikke cookies til å samle informasjon på kundenes datamaskiner (såkalte Spyware) eller vise reklamer mens kundene ikke er koblet til internett eller surfer utenfor portaler som tilhører Duscholux (såkalt Adware).
Innenfor området for Duscholux nettjenester brukes også slike cookies som tillater Duscholux å gjenkjenne kundens identitet (brukernavn/passord) som lagres når du registrerer deg for Duscholux-nettjenester.

Kundene kan gi avkall på fordelene med cookies. Du kan stille inn din nettleser slik at det vises en advarsel på skjermen før en cookie lagres eller at bruken av cookies umuliggjøres. Cookies som er blitt lagret kan fjernes. Men bestemte tjenesteytelser fra Duscholux og eller tredjepart kan i dette tilfellet ikke brukes.
Duscholux tillater partnerbedrifter som tilbyr tjenester for Duscholux eller er involvert i Duscholux portalen å lagre cookies så langt det er teknisk nødvendig og bruken av cookies er forholdsmessig. Duscholux har ingen innflytelse på bruken av cookies utenfor Duscholux-portalen.

7. Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for nettanalyse levert av Google Inc. ("Google") Google Analytics bruker såkalte "Cookies", tekstfiler som lagres på din datamaskin for å muliggjøre en analyse om bruken av nettstedet. Informasjonen om din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse), som cookie samler inn blir overført til en Google-server i USA og lagret der. Google bruker denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, til å utforme rapporter om aktiviteten på nettstedet for operatøren av nettstedet og for å gi andre tjenesteytelser relaterte til bruken av nettstedet og internett. Google kan eventuelt også overføre denne informasjonen til tredjeparter, såfremt dette er juridisk foreskrevet eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil i ingen tilfeller knytte din IP-adresse til andre data fra Google. Du kan avvise bruken av cookies ved å endre innstillingene i nettleserprogramvaren din; men vi henviser på nytt om at du i dette tilfellet eventuelt ikke kan være i stand til å bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til bearbeidelsen av dataene som er innhentet om deg, av Google, på den måten som beskrevet ovenfor og til det formålet som er nevnt.

8. Samtykke fra kundene og endringer av personvernlovgivningen

Som bruker av Duscholux portalen samtykker kunder med at deres kundedata kan innhentes av Duscholux i henhold til den ovennevnte gjennomføringen og lagres og brukes til de nevnte formålene. Duscholux forbeholder seg retten til å endre denne personvernlovgivningen når som helst. Den aktuelle Duscholux personvernlovgivningen som er offentliggjort på Duscholux-portalen gjelder til enhver tid. Brukere som er interesserte i denne lovgivningen bes derfor om å sjekke Duscholux personvernlovgivningen jevnlig. Med fortsatt bruk av Duscholux-portalen, samtykker kundene med den gjeldende Duscholux personvernlovgivning.

9. Kontakt

Dersom du ønsker informasjon om innsamlingen og bearbeidelsen av personopplysninger hos Duscholux, vennligst ta kontakt på info@duscholux.ch.