Duscholux AG: s integritetspolicy för användning av Duscholux portalen

Dataskydd och datasäkerhet är viktiga prioriteringar för Duscholux. Därför är skyddet av personuppgifter under alla affärsprocesser också mycket viktigt.

Denna deklaration om dataskydd förklarar vilken information vi registrerar när du besöker vår hemsida och hur denna information används.

Vår hemsida och marknadsföring e-post kan innehålla länkar till erbjudanden från tredje part. Duscholux har ingen inverkan på hur andra leverantörer på länkade webbplatser hanterar informationen som visas på dessa webbplatser. Om du har några frågor i detta avseende, vänligen kontakta dessa tredje parter direkt. Vi är inte ansvariga för att upprätthålla dataskyddsbestämmelserna i förhållande till dessa webbplatser eller för deras innehåll.

Genom att använda denna webbplats godkänner du de uppgifter som behandlas på det sätt som beskrivs nedan och till det avsedda ändamålet.

1. Insamling och lagring av kunddata

 • När du besöker Duscholux-portalen kan följande kunddata registreras
 • Kunddata genererad av användningen av Duscholux internetåtkomst
 • Kunddata genererad av användningen av Duscholux portalen (t.ex. de sidor som kunden har öppnat på Duscholux portalen, kundens svar på Duscholux erbjudanden och / eller tredje part som visas på Duscholux portalen etc.).
 • Icke-personlig information, genererad på grundval av den tekniska utvecklingen i användningen av Duscholux-portalen respektive internetprotokolladresser.
 • Personuppgifter och ytterligare uppgifter som kunder anger när de deltar i tävlingar, undersökningar och liknande på Duscholux portalen.
 • Kundernas reaktioner på erbjudanden från Duscholux via e-post, brev, telefon eller i Duscholux-butiken.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt användningen av tillgänglighetsdata, särskilt kundens e-postadress (er) samt innehållet i e-postmeddelanden som skickas och mottas av kunden:

E-postadresser: Duscholux tillhandahåller inte e-postadresser från tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Om kunderna emellertid får oönskade annonser (sk spam) från tredje part på Duscholux adresser (t.ex. @ bluewin.ch), måste deras adress annars ha mottagits av den nuvarande avsändaren.

Innehåll av meddelanden som skickas eller mottas av kunden via Internet: Duscholux utvärderar eller vidarebefordrar inte e-post etc. till obehöriga tredje parter. Detta gäller emellertid inte när det finns motiverade tecken på olaglig användning av en Duscholux Internet-tjänst. Om sådant missbruk rapporteras av den drabbade eller av en myndighet eller ett sådant missbruk bestäms genom en lagligt verkställbar dom, kan Duscholux vidarebefordra kunddata till misstänkt kund vidare till berörda eller behöriga myndigheter.

2. Användning och offentliggörande av personuppgifter

Duscholux behandlar kunddata för utförandet av sina tjänster. Duscholux kunder är överens om att Duscholux också kan bearbeta data för följande ändamål inom Duscholux-koncernen.

 • för fullgörandet av avtalsförpliktelser och säkerställande av hög kvalitet på utförandet av sina tjänster
 • för uppföljning och utveckling av kundrelationer
 • för säkerheten hos Duscholux verksamhet och infrastruktur
 • för fakturering
 • för den behovsbaserade utformningen och utvecklingen av Duscholux portalen
 • för skräddarsydda erbjudanden till kunder från Duscholux och / eller från utvalda partnerföretag (så kallad 1: 1 marknadsföring)


Duscholux kommer endast lämna uppgifter till myndigheter om det krävs enligt lag. Våra medarbetare är engagerade i att upprätthålla konfidentialitet

3. Affärsrelationer med tredje part

För optimal hantering av affärsprocesser är det nödvändigt att vissa kunddata från Duscholux behandlas av tredje part. För att analysera användningen av Duscholux-portalen använder Duscholux tredjeparts webbanalystjänster * eller samarbetar inom ramen för sin egen marknadsföringsverksamhet med ett direktmarknadsföretag. Detta gör att kunddata kan ses av dessa partnerföretag och behandlas enligt beställningen. Informationen som genereras via webbanalystjänsten, t.ex. genom cookies eller serienumrar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) kan överföras till servrar i tredje länder och lagras där.

Duscholux säkerställer att avtalade tredje parter har samma skyldigheter att behålla konfidentialitet som Duscholux själv. Duscholux förpliktar tredje part att behandla uppgifterna endast när Duscholux kan göra det och endast avslöja sådan information till tredje part för bearbetning i syfte att behandla ordern är nödvändiga.

4. Länkar till tredje parter

Duscholux webbplats kan innehålla länkar till tredje parts erbjudanden. När du väljer dessa leverantörer lägger Duscholux stor uppmärksamhet åt hög kvalitet. Duscholux har ingen kontroll över hur dessa leverantörer hanterar kunddata samlad på sina egna webbplatser. Duscholux är därför inte ansvarig för att bestämmelserna om personuppgiftsskydd följs av leverantörer som är kopplade till Duscholux portalen.

5. Gränsöverskridande datainformation

Duscholux skickar endast data utomlands om detta är nödvändigt för tillhandahållande av tjänster. Duscholux tecknar avtal, (garantier) med mottagaren att dataskyddslagen följs samt säkerställer datasäkerhet med respektive mottagare.

Duscholux vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tredje part följer avtalen och dataskyddslagen

6. Cookies

För att kunna anpassa erbjudandenen till våra kunders behov, använder Duscholux i vissa fall så kallade cookies, (kakor). En cookie, (kaka) är en liten fil som skickas från webbservern till kundens webbläsare och lagras på kundens dator.

Genom användningen av cookies kan Duscholux känna igen kundernas datorer under nästa besök på Duscholux portalen och kan t.ex. se till att kunden inte upprepar informationen som redan tillhandahållits eller behöver inte registrera om en Duscholux webbtjänst vid varje besök. Duscholux använder inte explicit cookies för att samla information på kunders datorer (sk Spyware) eller att visa annonser medan kunder inte är anslutna till internet eller surfar utanför portaler som tillhör Duscholux (så kallad Adware).

Inom området Duscholux webbtjänster används även sådana cookies som tillåter Duscholux att identifiera kundens identitet (användarnamn / lösenord) som lagras när du registrerar dig för Duscholux webbtjänster.

Kunderna kan avstå från fördelarna med cookies. Du kan ställa in din webbläsare för att visa en varning på skärmen innan en cookie lagras eller användningen av cookies är omöjlig. Cookies som har lagrats kan tas bort. Vissa tjänster från Duscholux och / eller tredje part får dock inte användas i det här fallet.

Duscholux tillåter partnerföretag som erbjuder tjänster för Duscholux eller är involverade i Duscholux portalen för att lagra cookies så långt det är tekniskt nödvändigt och användningen av cookies är proportionell. Duscholux har ingen inverkan på användningen av kakor utanför Duscholux portalen.

7. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google") Google Analytics använder sk cookies, textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med andra Google-data. Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

8. Kundens samtyckande och ändring av integritetspolicyn

Som användare av Duscholux portalen har kunderna accepterat att deras kunddata kan erhållas av Duscholux enligt ovannämnda genomförande och lagras och används för ovannämnda ändamål. Duscholux förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Den integritetspolicyn som gäller vid en viss tidpunkt ska vara de som publicerades på Duscholux portalen då. Användare som är intresserade av denna integritetspolicyn uppmanas därför att regelbundet kolla Duscholux integritetspolicyn. Genom att fortsätta använda Duscholux portalerna accepterar kunderna Duscholux integritetspolicyn som gäller vid den tiden.

9. Kontakt

Om du vill ha mer information om insamling och behandling av personuppgifter på Duscholux, vänligen kontakta info@duscholux.ch.