Tillbaka

Hållbarhet

Hållbarhet är inte bara ett ord för oss, det är en del av vår identitet. Som familjeföretag känner vi att vi också har skyldigheter gentemot kommande generationer och har gjort hållbara åtgärder till en integrerad del av vår vardag. Då försöker vi även tänka ekologiskt bortom våra produkter och anpassar hela värdekedjan med målet att skapa en bättre framtid. Sedan 2016 är vi därför certifierade enligt ISO 14001 för framgångsrik miljöstyrning.

Produkter

Vi tänker på våra produkters totala livscykel. Den börjar långt före tillverkningen hos våra leverantörer, vilka till 90% kommer från Europa. Vi har långvariga relationer med dem. Tillverkningen hos DUSCHOLUX sker så miljövänligt och resursskonande som möjligt. Vi har optimerat vår logistik så att vi minskar förbrukningen av förpackningsmaterial och transporterna. 

Vi tänker långsiktigt. Våra produkter är tidlösa och har så hög kvalitet att de skapar glädje i årtionden. Dessutom garanterar vi tillgången på reservdelar i 10 år efter ett byte av sortiment. Vi satsar på bestående värden och är en idealisk partner för hållbart byggande.

Återvinning är sedan många år en självklarhet för oss. Det gäller både bitar som kapas av vid tillverkningen och förpackningsmaterialet och även att vi demonterar gamla duschväggar hos kunden och återvinner dem.

Människor

Vi tar ansvar för våta anställda. Som tillverkningsföretag har vi ansvar för deras säkerhet och hälsa och tar detta mycket allvarligt. Vi erbjuder optimala arbetsförhållanden och understödjer varje anställd individuellt - till exempel med interna språklektioner, hälsoveckor och naturligtvis specifika fortbildningar. En nöjd personal är förutsättningen för framgång för oss. Därför odlar vi en öppen företagskultur, där vi premierar kunskapsutbyte, ger möjlighet till fortbildning och möjliggör ett effektivt gränsöverskridande samarbete. Vi höjer blicken över det dagsaktuella. Integration och att främja lika möjligheter hör till våra grundläggande principer. Vi samarbetar sedan många år framgångsrikt med en skyddad verkstad för handikappade som hjälper oss när vi har många leveranser eller med en del monteringsarbeten.

Miljövänlig sanering

Vårt huvudkontor i Thun håller på att renoveras. Vi isolerar fasaden, byter ut fönster och installerar LED-lampor för att spara energi. Vid valet av material tänker vi på miljön och arbetar så långt som möjligt med lokala hantverkare.

Våra mål

DUSCHOLUX har redan kommit långt när det gäller hållbarhet. I framtiden ska vi bli ännu bättre. Vi funderar på hur vi ytterligare kan minska avfallsmängden vid tillverkningen. Vi letar alltid efter miljövänliga alternativa material. Vi fortsätter att spara energi överallt där det är möjligt. Det är våra långsiktiga mål.


DUSCHOLUX och SILEA. För ett värdigt och självständigt liv. 

Det är en solig dag i februari 2020. I två lokaler tillhörande Stiftelsen för integrerat liv och arbete, SILEA, råder en ihärdig verksamhet. SILEA grundades 1967 och erbjuder sedan årtionden bostad och arbetsplats för människor med behov av stöd. En av hörnstenarna i stiftelsens verksamhet är att utföra uppdragsarbeten. SILEA utför exempelvis flera förpackningsuppdrag om året åt oss, vilka vi aldrig skulle kunna klara själva på grund av den stora volymen. Vårt jämbördiga samarbete går ut på att vi förser stiftelsen med olika slags fraktmaterial. Beroende på avdelningarnas arbetsbelastning organiserar SILEA beställningarna självständigt och utför dem utan dröjsmål. Läs mer...

Energirenovering av huvudkontoret i Thun.

Under våren 2019 presenterades nylanseringen av varumärket DUSCHOLUX för första gången för en bredare allmänhet. Vi har summerat 50 års erfarenhet med det som är viktigt för dagens människor och gett varumärket en ny självklarhet. Läs mer...