Tillbaka

DUSCHOLUX och SILEA. För ett värdigt och självständigt liv.

Silea - Duscholux

Det är en solig dag i februari 2020. I två lokaler tillhörande Stiftelsen för integrerat liv och arbete, SILEA, råder en ihärdig verksamhet.

SILEA grundades 1967 och erbjuder sedan årtionden bostad och arbetsplats för människor med behov av stöd. En av hörnstenarna i stiftelsens verksamhet är att utföra uppdragsarbeten. SILEA utför exempelvis flera förpackningsuppdrag om året åt oss, vilka vi aldrig skulle kunna klara själva på grund av den stora volymen. Vårt jämbördiga samarbete går ut på att vi förser stiftelsen med olika slags fraktmaterial. Beroende på avdelningarnas arbetsbelastning organiserar SILEA beställningarna självständigt och utför dem utan dröjsmål.

Silea - Duscholux

Denna februarimorgon sitter tre personer bredvid varandra på Gwatt-gatan 109 längs med bordet i ett så kallat ”tåg” och utför entusiastiskt arbetet de har tränat på. Först förses C4-kuverten med en adressetikett. Nästa par händer stoppar in bilagor och följebrev i kuvertet varpå den tredje och sista stationen försluter kuvertet. Allt detta tar bara några sekunder och snart startar processen om från början.

Silea - Duscholux

Det arbetas även med liv och lust på Uttigen-gatan 51. Lokalen ligger i ett industriområde med en infrastruktur som erbjuder allt som behövs för mekaniska arbeten. Här sitter flera dussin personer indelade i grupper och utför de mest varierande arbeten. Ett av dessa arbeten är att montera gångjärn till duschväggarna i vår produktserie COLLECTION. Ömtåliga komponenter ligger på träskivor överdragna med skumgummi som skydd mot repor. Andra, mindre känsliga delar, ligger i fyllda lådor på bordet och väntar på att bearbetas.

Silea - Duscholux

Plötsligt hörs ett ”klack-klack” och föreningen är fullbordad. Två delar har satts ihop med en bult, så att gångjärnets faktiska funktion har skapats. Därefter behövs bara en finjustering med hjälp av en momentnyckel och gångjärnet är färdigt för slutbearbetningen.

Silea - Duscholux

Sedan hämtar vi färdiga, noga rengjorda och polerade gångjärn hos SILEA. Bara några kilometer bort ligger vår fabrik där gångjärnen monteras på duschväggar av högsta kvalitet som fraktas över hela världen.

Med sin vision ger stiftelsen SILEA ett oerhört viktigt bidrag till ett värdiga och självständigt liv för människor som behöver stöd. Vi är otroligt stolta och tacksamma över att ha varit en partner till denna institution i många år.