Tillbaka

Den långa vägen mot toppen.

Spetskompetens och prestationsberedskap betyder mycket i dagens samhälle. I näringslivet precis som i sport. Unga idrottskvinnor och -män måste förena yrkeskunskap, sport, social miljö inom ramen för sitt arbete, skola, träning samt familj och vänner. För att kunna hantera denna stor utmaning behövs underlag och förutsättningar som stämts av mot ungdomarna.

För att kunna ackreditera sådana utbildningsinstitut har Swiss Olympic (schweizisk paraplyorganisation för sport och nationell olympisk kommitté) lanserat beteckningen «Leistungssportfreundlicher Lehrbetrieb» (ung. Undervisningsverksamhet för elitinriktad tävlingsidrott). Även DUSCHOLUX erbjuder nya idrottstalanger en sådan utbildning. Nadine Demierre, spelar exempelvis Middle blocker hos Volley Köniz och Outside hitter hos VBC Thun och studerar Sport-KV-Lehre zur Kauffrau EFZ (ung. utbildning till ekonom parallellt med elitidrottsutövning, yrkescertifikat efter avklarad utbildning) genom oss.

DUSCHOLUX: Hur ser en sådan utbildning ut och hur skiljer den sig från konventionella utbildningar?

NADINE DEMIERRE: Sport-KV-utbildningen tar fyra år i stället för tre. Sporteleverna har en kortare arbetsvecka och skolan kräver också färre besök. På det sättet finns det tillräckligt med tid för träning och läxor. Yrkesutbildningen är tolerant. Om en elev exempelvis har ett fullspäckat sportprogram under helgen och ingen tid för läxor över huvud taget, får man rådgöra med de berörda klasslärarna. Dessutom finns möjligheter att få göra missade prov i efterhand.

Nadine Demierre (5)

DUSCHOLUX: Varför behövs sådana utbildningsplatser?

NADINE DEMIERRE: Tack vare flexibla och behovsanpassade utbildningar ska idrottare kunna koncentrera sig dels på sin sportkarriär men även vara utrustad för ett framgångsrikt inträde i yrkeslivet efter karriären. På detta sätt främjas även kommande schweiziska talanger.

DUSCHOLUX: Vilken utdelning får de båda parterna av en sådan utbildning?

NADINE DEMIERRE: Utöver yrkeskompetens får eleverna även metodologisk kompetens, social kompetens och självkompetens. De lär sig i synnerhet att arbeta självständigt under press, att reagera flexibelt och att ta ansvar: viktiga kompetenser både för yrkesutbildning och inom sport. Dessa egenskaper kommer båda parter till godo och utbildningsverksamheten tjänar dessutom på ett års längre studier än en normal utbildning.

DUSCHOLUX: Vad betyder professionell sport för dig som helhet? Att man kan leva på den eller helt enkelt att den utövas på en professionell nivå?

NADINE DEMIERRE: Det beror alltid på typen av sport. För volleybollspelare är det mycket svårare att tjäna pengar än för fotbollsspelare eller tennisspelare eftersom antalet åskådare är mycket färre på volleybollmatcher. Viktigaste finansiärer är sponsorerna och inte priserna på turneringar. Men den som vill hitta sponsorer måste först bli riktigt bra på sin sport.

DUSCHOLUX: Vi tycker nog att du redan är mycket bra! Du har nominerats för Swiss Volley Perspektivkader – den nationella stödtruppen för spelare med internationell potential. Hjärtliga gratulationer och mycket nöje och framgång med både sport och yrke.