Tillbaka

Glas av olika kvalitet.

Det är bara ljusets brytning som får oss att ana att det finns något framför våra ögon. Det hårda, klara och mycket hållfasta materialet har vi känt till sedan vi var små. Antingen det är i glasögonen eller i en duschvägg – Glas är så vanligt att vi helt enkelt tar dess positiva egenskaper för givna utan att tänka mera på detta intressanta material. Då blir vi ibland förvånade över att glasprodukter kan kosta så olika mycket trots att glasandelen i dem är ungefär lika stor.

Orsaken är ofta olika glaskvalitet. Det oskolade ögat har svårt att snabbt se skillnaden. Men skillnaderna finns. Skillnaderna mellan till exempel en billig duschvägg på en byggmarknad och en märkesprodukt av hög kvalitet. Det är de små detaljerna som gör skillnaden. Ett bra exempel är glas av andrasortering, som har små inneslutningar / orenheter eller repor, men som ofta används till billiga produkter på grund av deras goda pris-prestanda-förhållande. Skillnaden mellan första- och andrasortering blir tydlig vid närmare betraktande och vid goda ljusförhållanden. Det är som när man putsat fönster, några solstrålar avslöjar om man fuskat.

I motsats till producenterna av billigare massprodukter tillverkar vi nästan bara efter mått. Det betyder att våra duschväggar alltid tillverkas individuellt. Varje glas ritas för att passa och tillverkas på beställning av vår glasleverantör. Batchstorleken överstiger alltså sällan talet ett. Kostnadsbesparingar genom köp av större seriemängder går givetvis förlorade. I stället får våra kunder noggrant måttillverkade delar.

När det gäller kravet på härdat säkerhetsglas och laminerat säkerhetsglas är vi dock alla lika. Där måste även den billigaste glasproducenten bekräfta att hans glas är härdat säkerhetsglas eller ett som är laminerat med folie. Vem som har tillverkat glaset och under vilka förhållanden, det får kunden som köper de billiga produkterna sällan veta. Detsamma gäller deras återvinningsgrad, miljötänkande och mänskliga rättigheter under tillverkningen.

Glasen till våra kvalitetsprodukter är däremot tillverkade i Europa och är certifierade enligt ISO 9001. De innehåller en hög andel återvunna glasskärvor för att få så mycket kretsloppsekonomi som möjligt.